Umnqamlezo owenziwe ngokulinganayo kunye nokungalinganiyo